MELAYU

MELAYU

Friday, 24 October 2014

SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 1436 HIJRAH - APA ADA DI DALAMNYA


SALAM UNTUK SEMUA. APA KHABAR ANDA? SEMOGA SIHAT. AKU SEPERTI BIASA. ESOK BERMULANYA TAHUN BARU DALAM KALENDAR ISLAM IAITU 1 MUHARAM TAHUN 1436. SEBENARNYA HARI INI IAITU SESUDAH ASAR SUDAH DIKIRA MASUK HARI PERTAMA 1436 HIJRAH IAITU SEBELUM MAGHRIB DAN UMAT ISLAM DI TANAH MELAYU INI MENYAMBUTNYA DENGAN BACAAN YASIN, BERTAHLIL DI MASJID-MASJID SELURUH NEGARA. ESOK HARI SABTU ADALAH CUTI UMUM MAAL HIJRAH.

SEMPENA MAAL HIJRAH INI MARI KITA BERKONGSI SEDIKIT ILMU

Pelajaran Daripada Hijrah Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam 

Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, selawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam . Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala semata yang tidak ada sekutu bagi -Nya, dan aku juga bersaksi bahawa Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasallam adalah seorang hamba dan utusan-Nya. Amma ba'du:

Peristiwa hijrah Nabawiyah merupakan kejadian terbesar dalam Islam yang mengubah perjalanan sejarah umat dan agama. Peristiwa itu juga sebagai tonggak pertama wujudnya negeri Islam yang penuh berkah. Dan bagi siapa saja yang mahu meneliti peristiwa bersejarah ini dari setiap kejadiannya pasti dia akan mendapati banyak sekali pelajaran dan suri tauladan yang boleh diambilnya untuk generasi muslim sekarang dan sampai hari kiamat kelak.

Peristiwa hijrah tercatat dalam hadis: 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau menceritakan:

"Ketika kami sedang duduk-duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari yang panas terik, tiba-tiba ada seseorang berkata padanya: "Ini Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam datang dengan menutup wajahnya dengan kain di waktu yang tidak pernah baginda mendatangi kita".

Abu Bakar berkata: "Ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya, demi Allah! Beliau tidak datang di waktu-waktu seperti ini kecuali kerana ada hal penting".

Aisyah melanjutkan: "Lalu Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam datang dan meminta izin masuk, lantas diizinkan dan beliau pun masuk. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar: "Keluarkan orang-orang yang berada di sisimu!".

Abu Bakar menjawab: "Mereka tidak lain adalah keluargamu, wahai Rasulullah!". Baginda berkata lagi:

"Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk pergi (hijrah)". Abu Bakar menjawab: "Engkau meminta aku menemanimu, wahai Rasulullah?". Baginda menjawab: "Ya".

Abu Bakar berkata: "Gunakanlah salah satu dari dua ekor untaku ini, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah,". Lalu Rasulullah berkata padanya: "Aku bayar sesuai harga".

Aisyah berkata lagi: "Lalu kami mempersiapkan bekalan untuk kedua-dianya. Kami sertakan bekalan makan untuk kedua-duanya di sebuah wadah. Kemudian Asma' binti Abu Bakar mengoyak ikat pinggangnya menjadi dua bahagian, satu bahagian dia ikatkan pada bekalan makanan dan yang satu lagi untuk dipakainya. Ketika itulah dia kemudian dijuluki dengan dzatun nithaqain (pemilik dua ikat pinggang)".

Kemudian Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam berjanji untuk bertemu Abu Bakar di sebuah gua di gunung Tsur. Lalu keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama tiga malam, sementara Abdullah anak Abu Bakar mendampingi mereka berdua pada malam hari.

Aisyah berkata: "Dia (Abdullah) adalah seorang anak yang sudah menginjak usia baligh, cerdas dan cepat faham. Dia berjalan meninggalkan keduanya menjelang waktu subuh sehingga pagi harinya boleh berada di Makkah bersama orang-orang Quraisy seakan malam harinya dia menginap di Makkah. Semua perintah yang diterangkan kedua-duanya kepadanya dapat difahami dan dilaksanakannya dengan baik. Lantas dia membawa berita tentang hal itu kepada mereka berdua ketika hari mulai gelap."

"Sementara Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar menggembalakan kambing dan pada malam hari dia memerah susu kambing untuk kedua-duanya. Kemudian ketika tiba waktu subuh Amir bin Fuhairah menyeru kambing-kambing gembalanya (untuk pergi). Dia lakukan hal itu selama tiga malam tersebut".

"Sebelumnya Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam dan Abu Bakar telah mengupah seseorang dari Bani Dail yang masih satu keturunan dengan Bani Abdi bin Adiy, yang merupakan penunjuk jalan berpengalaman di dalam menelusuri jalan. Membuat perjanjian di belakang rumah keluarga besar Ash bin Wail as-Sahmi. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Setelah itu, mereka berdua membuat perjanjian dengannya untuk bertemu di gua Tsur setelah tiga malam dengan membawa kedua unta tersebut."

Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar berangkat ke Madinah. Ikut serta bersama mereka ialah Amir bin Fuhairah.

Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraiqith dengan menempuh jalur pesisir pantai".

Imam Ibnu Syihab berkata: "Telah memberitahu pada ku Abdurahman bin Malik al-Mudlij, beliau adalah saudara Suraqah bin Malik bin Ju'syum, bahawa ayahnya memberitahu padanya, pernah mendengar Suraqah bin Ju'syum bercerita: "Telah datang utusan kafir Quraisy pada kami, dengan membawa berita dan hadiah besar senilai dengan 100 ekor unta sebagai imbuhan kepada sesiapa saja yang dapat membawa Rasulullah atau Abu Bakar, sama ada hidup maupun mati.

Suraqah berkata: "Tatkala aku sedang duduk-duduk di majlis kaumku, Bani Mudlij, datanglah seorang laki-laki dari mereka lalu berdiri di hadapan kami yang sedang duduk-duduk seraya berkata: "Wahai Suraqah, baru saja aku melihat musuh di pesisir pantai. Aku kira mereka itu Muhammad dan para sahabatnya".

"Lalu tahulah aku bahawa memang merekalah orangnya. Lantas aku berkata kepadanya: "Sesungguhnya yang kami lihat bukan mereka akan tetapi kamu melihat si fulan dan si fulan yang berangkat di depan mata kita". Kemudian aku berdiam sesaat, lalu berdiri dan masuk lagi. Lantas aku menyuruh budak wanita ku agar mengeluarkan kuda ku yang berada di belakang bukit, lalu dia menahannya untukku. "

"Selanjutnya aku mengambil tombakku lantas keluar melalui bahagian belakang rumah, aku membuat garis di tanah dengan kepala tombak ku, dan menurunkan bahagian atasnya hingga aku menghampiri kuda ku lantas menungganginya. Aku mengendalikannya agar membawaku lebih dekat hingga aku mendekat dari mereka namun kudaku terjungkal sehingga aku terjatuh darinya, lalu aku berdiri, sementara tanganku meraih busur lalu aku mengeluarkan anak-anak panah lantas mengundinya, apakah aku harus menyerang mereka atau tidak? "

"Namun undian yang keluar justru, yang tidak aku sukai, lantas aku menunggang kuda ku dan tidak mempedulikan perihal hasil undian yang keluar tadi, kuda ku membawa ku mendekat hingga bilamana aku mendengar bacaan Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam sementara beliau dalam keadaan tidak menoleh, sedang Abu Bakar banyak menoleh."

"Tiba-tiba terperosoklah kedua kaki depan kudaku ke dalam tanah sampai sebatas lutut hingga membuatku terjatuh darinya, kemudian aku menderanya, lalu ia pun bangkit lagi, namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Tatkala ia sudah berdiri tegak, tiba-tiba bekas kedua lengannya tadi menimbulkan debu yang mengepul di atas seperti asap, lantas aku mengundi dengan anak-anak panah lagi, namun lagi-lagi yang keluar adalah justeru, yang aku benci, lantas aku berteriak memanggil mereka bahawa mereka tidak akan diapa-apakan."

"Mereka pun menghentikan langkah, lalu aku menunggangi kuda ku hingga menemui mereka. Ketika aku bertemu dan mengingat apa yang baru saja aku alami saat bertahan dari menyerang mereka, terdetik dalam diriku bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam ini akan mendapatkan kemenangan."

"Lalu aku berkata padanya: "Sesungguhnya kaum mu telah menyediakan hadiah 100 ekor unta bagi yang dapat menangkapmu". Aku juga memberitahukan kepada mereka perihal apa yang akan dilakukan orang-orang terhadap mereka."

Lantas aku menawarkan mereka perbekalan dan barang, namun baginda tidak membuat tawaran terhadapku dan tidak meminta apapun kecuali hanya berkata: "Rahasiakanlah keberadaan kami".

Lalu aku memintanya agar menuliskan jaminan perlindungan untuk ku, maka beliau memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menuliskannya, lalu dia menulisnya untukku pada sepotong kulit, kemudian Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam pergi ke Madinah".  (Hadis riwayat Al-Bukhari no: 3905, 3906.)

Pelajaran dari kisah hijrah: 

Pertama:
Bahawa pilihan waktu dan tempat untuk hijrah adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi-Nya. Hal itu, berdasarkan hadis di atas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau menceritakan, "Nabi Muhammmad Salallahu 'Alaihi Wasallam berkata pada Abu Bakar, "Sesungguh nya aku telah di izinkan untuk keluar (hijrah)". Abu Bakar menjawab, "Engkau meminta aku menemaniku, wahai Rasulullah?". Baginda menjawab: "Ya". (Hadis riwayat Al-Bukhari no: 3905)

Dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasallam, baginda bersabda: "Aku melihat dalam mimpi kalau diriku berhijrah dari Makkah menuju sebuah negeri yang banyak pohon kurmanya. Maka aku pergi dan saya kira negeri itu ialah Yamamah, namun ternyata dia adalah Madinah".

Kedua:
Menyusun serta mengatur secara terperinci rancangan hijrah sehingga berjaya walaupun di hadapannya ada rintangan dan halangan.

Ketiga:
Penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi-Nya, semenjak daripada diutusnya menjadi Nabi sampai akhirnya tiba di kota Madinah. Hal tersebut sesuai dengan janji yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam firman-Nya:

"Dan Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia". (QS al-Maidah ayat 67).

Dan Allah azza wa jalla mengisahkan ucapan Nabi-Nya kepada sahabatnya ketika cemas dengan keberadaannya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan:

"Di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berdukacita, sesungguhnya Allah berserta kita". (QS at-Taubah ayat 40).

Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, beliau menceritakan peristiwa hijrah yang dia alami bersama Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasallam, beliau berkata:

"Aku berada di sisi Nabi Muhammmad Salallahu 'Alaihi Wasallam di dalam gua (thur), lalu ketika aku mendongak kepalaku, aku dapati kaki-kaki mereka tepat di atas (ku). Lantas aku berkata, "Wahai Rasulullah, andaikan salah seorang dari mereka menoleh ke bawah pasti dia dapat melihat kita". Baginda berkata: "Diamlah, wahai Abu Bakar! Kita (memang) berdua tapi Allah lah pihak ketiganya". (Hadis riwayat Bukhari no: 3922. Muslim no: 2381)

Keempat:
Tatkala Nabi Muhammmad Salallahu 'Alaihi Wasallam memaafkan Suraqah bin Malik, seketika itu Suraqah menawarkan bantuan kepada baginda seraya berkata: "Ambilah anak panahku dan sarungnya, dan engkau nanti akan melewati unta dan kambingku di tempat ini dan itu, ambillah sesuai keperluanmu".

Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam menjawab: "Aku tidak memerlukannya".

Maka manakala seorang pendakwah adalah merasa cukup tidak meminta-minta harta yang ada di tangan orang lain, dirinya akan dicintai oleh mereka. Namun, sebaliknya jika dirinya merasa tamak dengan harta orang lain maka mereka akan lari darinya. Dan ini merupakan pelajaran mendalam yang sangat berharga kepada semua pendakwah yang mengajak orang ke jalan Allah azza wa jalla.

Kelima:
Bahawa pengorbanan yang dilakukan Abu Bakar tatkala hijrah terhitung sebagai keutamaan besar bagi beliau. Dan cukup sebagai bentuk pemuliaan bagi dirinya apabila disebutkan dalam ayat al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman:

"Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya (Abu Bakar): "Janganlah kamu berdukacita, sesungguhnya Allah beserta kita". (QS at-Taubah ayat 40).

Keenam:
Imam Ibnu Qayim menjelaskan: "Di dalam Nabi mengupah Abdullah bin Uraiqith ad-Du'ali sebagai penunjuk jalan tatkala hijrah – sedang dia adalah seorang kafir - sebagai dalil atas bolehnya untuk merujuk kepada orang-orang kafir dalam masalah kedoktoran, ubat-ubatan, penulisan dan penghitungan bulan serta yang semisal itu, selagi di situ tidak ada kekuasaan dan kejujuran". (Bada'iul Fawaid 3/208.)

Ketujuh:
Bahawa hukum hijrah tidak dihapus, bahkan hukum tersebut terus berlangsung sampai Hari Kiamat. Hal tersebut berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Junadah bin Abi Umayyah, beliau berkata: "Bahawa ada beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam yang sebahagian mereka berkata,

"Sesungguhnya hijrah telah terputus". Dan mereka berselisih akan hal tersebut."

Dia melanjutkan: "Lalu aku bergegas menuju kepada Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam dan bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sebahagian orang yang mengatakan bahawa (hukum) hijrah telah terputus".

Baginda menjawab: "Sesungguhnya hijrah tidaklah terputus selagi masih ada jihad". (Hadis riwayat Ahmad 27/142 no: 16597. (Lihat pembahasan ini secara luas dalam kitab Fiqhu Sirah karya D. Zaid bin Abdul Karim az-Zaid hal: 292-321)

Bulan Muharam dan keutamaan berpuasa di dalamnya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahawasanya dia berkata bahawa Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Seafdal-afdal puasa setelah (puasa) Ramadan adalah (puasa) di bulan Allah, Al-Muharam.

Dan seafdal-afdal solat setelah solat fardu adalah solat malam.”

Takhrij hadis 

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 1163/2755, Imam Abu Dawud no. 2431, Imam An-Nasai no. 1613, Imam At-Tirmidzi no. 438 dan yang lainnya. hadis ini sahih.

Faedah-faedah hadis 

Di antara faedah hadis ini adalah seperti berikut:

1. Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam menamakan bulan Muharam dengan Syahrullah (Bulan Allah).

2. Puasa yang paling afdal adalah puasa Ramadan kerana puasa tersebut adalah puasa yang wajib. Begitu pula dengan solat fardu dia lebih afdal daripada solat-solat sunnah.

3. Puasa di bulan Muharam adalah puasa sunnah yang paling afdal daripada puasa-puasa sunnah di bulan yang lainnya. Hal ini tidak menafikan bahawa sebahagian hari seperti hari Arafah (9 Zulhijah), 6 hari di bulan Syawal, Isnin dan Khamis dan yang lainnya juga memiliki keutamaan sendiri jika berpuasa di hari-hari tersebut.

4. Solat sunnah yang paling utama adalah solat malam. Ini juga dijadikan dalil oleh sebahagian ulama bahawa solat sunnah di malam hari lebih utama daripada solat sunnah di siang hari.

Bulan Muharam 

Bulan Muharam adalah bulan pertama dalam kalendar Hijrah. Bulan ini disebut oleh Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasalam sebagai Syahrullah (Bulan Allah). Tentunya, bulan ini memilki keutamaan yang sangat besar.

Di zaman dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasalam bulan ini bukanlah dinamakan bulan Al-Muharam, tetapi dinamakan bulan Safar Al-Awwal, sedangkan bulan Safar dinamakan Safar Ats-Tsani.

Setelah datangnya Islam kemudian bulan ini dinamakan Al-Muharam. [1]

Al-Muharam di dalam bahasa Arab ertinya adalah waktu yang diharamkan. Untuk apa? Untuk menzalimi diri-diri kita dan berbuat dosa. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di empat bulan itu.” (QS At-Taubah ayat 36)

Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiallahu ‘anhu, bahawa Nabi Salallahu 'Alaihi Wasalam bersabda: “Setahun terdiri daripada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram, tiga berurutan,  iaitu Zulqaidah, Zulhijah dan Al-Muharam, serta Rejab Mudhar yang terletak antara Jumada dan Syaaban."  [2]

Pada ayat di atas Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

Janganlah kamu menzalimi diri-diri kamu di dalamnya”, kerana berbuat dosa pada bulan-bulan haram ini lebih berbahaya daripada di bulan-bulan lainnya. Qatadah rahimahullah pernah berkata:“Sesungguhnya berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat kezaliman di selain bulan-bulan tersebut. Meskipun berbuat zalim pada setiap keadaan bernilai besar, tetapi Allah membesarkan segala urusannya sesuai apa yang dikehendaki-Nya.” [3]

Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata:

“…Kemudian Allah menjadikannya bulan-bulan haram, membesarkan hal-hal yang diharamkan di dalamnya dan menjadikan perbuatan dosa di dalamnya lebih besar dan menjadikan amalan soleh dan pahala juga lebih besar.” [4]

Haramkah berperang di bulan-bulan haram? 

Para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama memandang bahawa larangan berperang pada bulan-bulan ini telah di-naskh (dihapuskan), kerana Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka.” (QS At-Taubah ayat 5)

Sebahagian ulama mengatakan bahawa larangan berperang pada bulan-bulan tersebut, tidak dihapuskan dan sampai sekarang masih berlaku. Sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa tidak boleh memulai peperangan pada bulan-bulan ini, tetapi jika perang tersebut dimulai sebelum bulan-bulan haram dan masih berlangsung pada bulan-bulan haram, maka hal tersebut diperbolehkan.

Pendapat yang nampaknya lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama kerana Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasallam memerangi penduduk Thaif pada bulan Zulkaedah pada peperangan Hunain. [5]

Keutamaan Berpuasa di Bulan Muharam 

Hadis di atas menunjukkan disunnahkan berpuasa selama sebulan penuh di bulan Muharam atau sebahagian besar bulan Muharam. Jika demikian, mengapa Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam tidak berpuasa sebanyak puasa beliau di bulan Syaban? Para ulama memberikan penjelasan, bahawa kemungkinan besar Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam tidak mengetahui keutamaan bulan Muharam tersebut kecuali di akhir umurnya atau kerana pada saat itu, Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam memiliki banyak keuzuran seperti safar, sakit atau yang lainnya.

Keutamaan Berpuasa di Hari Asyura (10 Muharam) 

Di bulan Muharam, berpuasa Asyura tanggal 10 Muharam sangat ditekankan, kerana Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam bersabda: “… Dan puasa di hari ‘Asyura’ aku berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan (dosa) setahun yang lalu.”[6]

Ternyata puasa ‘Asyura’ adalah puasa yang telah dikenal oleh orang-orang Quraisy sebelum datangnya Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam. Mereka juga berpuasa pada hari tersebut. ‘Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: “Dulu pada hari ‘Asyura, orang-orang Quraisy berpuasa di masa jahiliyah. Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam juga berpuasa.

Ketika baginda pindah ke Madinah, beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, beliau meninggalkan puasa ‘Asyura’. Barang siapa yang ingin, maka silakan berpuasa.

Barangsiapa yang tidak ingin, maka silakan meninggalkannya.” [7]

Keutamaan Berpuasa Sehari Sebelumnya 

Selain berpuasa di hari ‘Asyura dianjurkan juga untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharam, kerana Nabi Salallahu 'Alaihi Wasalam pernah berkeinginan, jika seandainya tahun depan baginda hidup, baginda akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharam. Tetapi ternyata Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam wafat pada tahun tersebut.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma bahawasanya dia berkata: “Ketika Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam berpuasa di hari ‘Asyura’ dan memerintahkan manusia untuk berpuasa, para sahabat pun berkata, ‘Ya Rasulullah! Sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.’

Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam pun berkata: Apabila tahun depan - insya-Allah - kita akan berpuasa pada 9 (Muharam).’ Belum sempat tahun depan tersebut datang, ternyata baginda wafat.” [8]

Banyak ulama mengatakan bahawa disunnahkan juga berpuasa sesudahnya iaitu tanggal 11 Muharam. Di antara mereka ada yang berdalil dengan hadis Ibnu ‘Abbas berikut:

“Berpuasalah kalian pada hari ‘Asyura’ dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya satu hari.” [9]

Akan tetapi hadis ini lemah dari segi sanadnya (jalur periwayatan hadisnya).

Bagaimanapun, bukan bererti jika seseorang ingin berpuasa tanggal 11 Muharam hal tersebut terlarang. Tentu tidak, kerana puasa tanggal 11 Muharam termasuk puasa di bulan Muharam dan hal tersebut disunnahkan.

Sebahagian ulama juga memberikan alasan, jika berpuasa pada tanggal 11 Muharam dan 9 Muharam, maka hal tersebut dapat menghilangkan keraguan mengenai bertepatan atau tidakkah hari ‘Asyura (10 Muharam) yang dia puasai tersebut, kerana boleh saja penentuan masuk atau tidaknya bulan Muharam tidak tepat.

Apalagi sekarang itu, manusia bergantung kepada ilmu astronomi dalam penentuan awal bulan, kecuali pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Tingkatan berpuasa Asyura yang disebutkan oleh para ahli fiqh

Para ulama membuat beberapa tingkatan dalam berpuasa di hari ‘Asyura ini, sebagai berikut:

Tingkatan pertama: Berpuasa pada 9, 10 dan 11 Muharam.

Tingkatan kedua: Berpuasa pada 9 dan 10 Muharam.

Tingkatan ketiga: Berpuasa pada 10 dan 11 Muharam.

Tingkatan keempat: Berpuasa hanya pada 10 Muharam.

Sebahagian ulama mengatakan makruh berpuasa hanya pada 10 Muharam, kerana hal tersebut hampir menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Yang berpendapat demikian di antaranya adalah Ibnu ‘Abbas,  Imam Ahmad dan sebahagian mazhab Abu Hanifah.

Allahu a’lam. Pendapat yang kuat tidak mengapa berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharam, kerana seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah selama baginda hidup.

Hari ‘syura, hari bergembira atau hari bersedih? 

Umat Islam mengerjakan puasa sunnah pada hari ini. Sedangkan banyak di kalangan manusia, memperingati hari ini dengan kesedihan dan ada juga yang memperingati hari ini dengan bergembira dengan berlapang-lapang dalam menyediakan makanan dan lainnya.


Kedua hal tersebut salah. Orang yang memperingatinya dengan kesedihan, maka orang tersebut beraliran Syiah yang memperingati hari wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Husain radhiallahu ‘anhu terbunuh di Karbala oleh orang-orang yang mengaku menyokongnya. Kemudian orang-orang Syiah pun menjadikannya sebagai hari penyesalan dan kesedihan atas meninggalnya Husain.

Di Iran, iaitu pusat penyebaran Syiah ketika ini, merupakan suatu pemandangan yang wajar, kaum lelaki melukai kepala dengan pisau mereka hingga berdarah, begitu pula dengan kaum wanita mereka melukai punggung mereka dengan benda-benda tajam.

Begitu pula menjadi pemandangan yang wajar mereka menangis dan memukul wajah mereka, sebagai lambang kesedihan mereka atas terbunuhnya Husain radhiallahu ‘anhu. Padahal Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wasalam pernah bersabda: “Bukan termasuk golongan ku orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek baju dan berteriak-teriak seperti teriakan orang-orang di masa jahiliyah.” [10]

Jika difikirkan, mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama di hari meninggalnya ‘Ali bin Abi Thalib, padahal beliau juga wafat terbunuh?

Di antara manusia juga ada yang memperingatinya dengan bergembira. Mereka sengaja memasak dan menyediakan makanan berlebihan, memberikan nafkah lebih dan bergembira seperti menyambut Aidilfitri.

Mereka berdalil dengan hadis lemah: “Barang siapa yang berlapang-lapang kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkannya sepanjang tahun tersebut.”[11]

Dan perlu diketahui merayakan hari Asyura seperti ini adalah menyerupai orang-orangYahudi. Mereka bergembira pada hari ini dan menjadikannya sebagai hari raya.

Demikianlah sedikit pembahasan mengenai bulan Muharam dan keutamaan berpuasa di dalamnya. Mudah2an kita boleh mengawal tahun baru Islam ini dengan ketaatan. Dan Mudah2an tulisan ini bermanfaat. Amin.

Daftar Pustaka 

1. Ad-Dibaj ‘Ala Muslim. Jalaluddin As-Suyuthi. 

2. Al-Minhaj Syarh sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Imam An-Nawawi. 

3. Fiqhussunnah. Sayyid Sabiq. 

4. Risalah fi Ahadis Syahrillah Al-Muharam. ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan.http://www.islamlight.net/ 

5. Tuhfatul-Ahwadzi. Muhammad ‘Abdurrahman Al-Mubarakfuri. 

6. Buku-buku hadis dan tafsir dalam catatan kaki (footnotes) dan buku-buku lain yang sebahagian besar sudah dicantumkan di footnotes. 

Rujukan

[1] Lihat penjelasan As-Suyuthi dalam Ad-Dibaj ‘ala Muslim tentang hadis di atas. 

[2] HR Al-Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679/4383.

[3] Tafsir ibnu Abi hatim VI/1793. 

[4] Tafsir Ibnu Abi Hatim VI/1791. 

[5] Lihat Tafsir Al-Karim Ar-Rahman hal. 218, tafsir Surat Al-Maidah: 2. 

[6] HR Muslim no. 1162/2746. 

[7] HR Al-Bukhari no. 2002. 

[8] HR Muslim no. 1134/2666. 

[9] HR Ahmad no. 2153, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra no. 8189 dan yang lainnya. Syaikh Syu’aib dan Syaikh Al-Albani menghukumi hadis ini lemah. 

[10] HR Al-Bukhari 1294. 

[11] HR Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir no. 9864 dari Abdullah bin Mas’ud dan Al-Baihaqi dalam Asy-Syu’ab no. 3513,3514 dan 3515 dari ‘Abdullah bin Mas’ud, Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri. Keseluruhan jalur tersebut lemah dan tidak mungkin saling menguatkan, sebagaimana dijelaskandengan rinci oleh Syaikh Al-Albani dalam Adh-Dha’ifah no. 6824. 

'IMAM MAHADI' AKAN MUNCUL TAK LAMA LAGI

AKU POST APA SAJA,

SALAM CERIA UNTUK SEMUA WALAU DI MANA PUN ANDA BERADA...

TIBA2 SAHAJA TAJUK SEPERTI ITU. MESTI GEMPAR HABIS...

BUT... WHO CARES?

APA KHABAR ANDA SEMUA? MUDAH2AN SIHAT DAN TETAP MAMPU UNTUK SUJUD KEPADA YANG MAHA PENCIPTA, YANG MAHA PENYAYANG DAN YANG MAHA PENGASIH KERANA DI ATAS KASIH SAYANG DIA LAH MAKA KITA MASIH MAMPU MENARIK DAN MELEPASKAN NAFAS. KITA MASIH MAMPU MELIHAT, MENDENGAR, MENGUNYAH MAKANAN DAN BERJALAN.

YA.. PADA TIUPAN ANGIN PAGI INI AKU SEKADAR INGIN MEMBAWA ANDA MENGHAYATI SEJENAK PERASAAN...YA MUNGKIN PERASAAN AKU DAN MUNGKIN JUGA PERASAAN ANDA. KERANA PADA SETIAP DARIPADA KITA ADA PERASAAN... KASIH, SAYANG, CINTA, BENCI ATAU PERASAAN YANG BERKECAMUK. DAN PADANYA ADA PULA CARA UNTUK MELUAH ATAU MELEPASKAN SEMUA PERASAAN ITU SUPAYA TIDAK BERSARANG DALAM HATI. JANGAN KITA MEMENDAM PERASAAN KERANA IA AKAN MEROSAKKAN DIRI KITA. LUAHKAN DI MANA SAJA WALAU DENGAN APA CARA JUA.

LEPASKAN PERASAAN ANDA - MUNGKIN DENGAN MENJERIT (tapi jangan menjerit di khalayak ramai nanti orang kata kita gila)
ATAU MUNGKIN DENGAN MELUAHKANNYA DI ATAS SEKEPING KERTAS - BOLEH JUGA MENULIS ATAU MELUKIS..

CINTA, KASIH, SAYANG ATAU KASIHAN? DEMIKIAN YANG PERNAH AKU ALAMI. PASTINYA ANDA JUGA PERNAH MERASAINYA ATAU MASIH MERASAINYA BIAR USIA KITA SEMAKIN MENINGKAT. KERANA HANYA ORANG GILA SAJA TIADA PERASAAN.

AKU JUGA ADA PERASAAN ITU DAN AKU JUGA PERNAH MELUAHKANNYA KEPADA DIA BERKALI-KALI MELALUI SMS. KASIHAN DIA. DAN KINI AKU SUDAH BERJANJI TIDAK AKAN LAGI MELUAHKAN PERASAAN AKU ITU KEPADANYA. AKU BERJANJI TIDAK AKAN MENGHANTAR APA SAJA SMS KEPADANYA, LALU NAMA DAN NOMBOR TELEFONNYA AKU PADAM DARIPADA MEMORI HANDPHONE AKU. TIADA LAGI PANGGILAN MANJA UNTUKNYA. 

WALAU AKU HAMPA, SEKURANG-KURANGNYA AKU MELUAHKAN PERASAAN ITU. DAN TERIMA KASIH AKU UCAPKAN KEPADA 'AWAK YANG DI SANA' KERANA BERSABAR MELAYANI KERENAH AKU. SUNGGUH... AKU BERJANJI TIDAK AKAN KU KEJAR AWAN ITU LAGI. BIARLAH AWAN ITU BERARAK SENDIRI, DITIUP ANGIN.

MALAM TADI, AKU JUGA SEDIKIT HAMPA APABILA MENERIMA SMS DARIPADA SESEORANG YANG MEMBERITAHU 'IMAM MAHADI' AKAN MUNCUL TIDAK LAMA LAGI.

KALAU ANDA TIDAK MENGERTI DENGAN TAJUK POSTING AKU INI BIARLAH AKU TERANGKAN BAHAWA:

IMAM MAHADI YANG AKU MAKSUDKAN DI SINI ADALAH KIASAN KEPADA SESEORANG YANG TELAH DIPILIH UNTUK MENGAHWINI SEORANG GADIS. IANYA AKAN BERLAKU TIDAK LAMA LAGI.

APA KAITAN IMAM MAHADI ITU DENGAN AKU? 

DIA MUNGKIN PEMBACA BLOG AKU. AKU HARAP DIA AKAN TERUS MENJADI PEMBACA SETIA BLOG AKU DAN UNTUK ANDA, AWAK DAN MEREKA BERDUA AKU INGIN KATAKAN:


Tuesday, 21 October 2014

PANAS! PANAS: AKSI PELANCONG BERBOGEL DI PORT DICKSON PULA DIRAKAM

Beberapa bulan lalu negara dikejutkan dengan parti bogel di Pulau Pinang. Kali ini, memang tak dilaporkan dalam media arus perdana. Kejadian pelancong asing berbogel kini sudah melarat hingga ke Port Dickson.

Kejadian ini melibatkan 4 wanita yang dikatakan pelancong asing dan tanpa segan silu berjemur separuh bogel di Pantai Saujana di Kilometer 6.4 Jalan Pantai Port Dickson beberapa hari lalu lebih kurang pukul 2 petang.

Daripada maklumat yang aku dapat diaorang berumur 20-an dan 30-an dengan selamba berjemur atas tikar di pantai yang ketika itu tiada pengunjung lain, tetapi ada juga yang sempat meneropong dan merakam gambar seperti yang dihantar kepada aku ini.

diaorang ini dikatakan pelancong dari Sydney, Australia dan tinggal di sebuah hotel 4 bintang berdekatan pantai itu. kelibat diaorang berbogel di pantai itu dirakam oleh seorang pengunjung lain untuk diserahkan kepada pihak berkuasa dengan harapan ada la pihak yang memantau aktiviti seperti itu.

Perbuatan pelancong itu boleh mencemarkan nama negara ini yang mendakwa 'Negara Islam'. Betul ka NEGARA ISLAM?

Wahai pihak berkuasa... celikkan mata dan buatlah pemantauan selalu. Orang ramai juga jika terjumpa kes macam ni, cepat2 la maklumkan kepada polis supaya pelancong seperti ini boleh dinasihatkan supaya tidak berbogel di Tanah Melayu ini.

Bagitau pelancong asing bahawa di Tanah Melayu ni hanya orang gila saja yang berbogel.

Sunday, 19 October 2014

KEMALANGAN MOTOSIKAL BESAR DEKAT TOL GOMBAK

SALAM SEMUA

Ini adalah bertia dan gambar yang aku tak berapa gemar sangat. Berlaku hari ini. 19 Oktober 2014. Aku dulu pun pakai big bike juga, tapi Alhamdulillah tak ada kemalangan yang macam ni, cuma ada kawan aku patah tulang punggung kerana jatuh daripada BMW dia ketika ambil conner di jalan Gambang.

Ini cerita hari ini yang aku sempat cari. Yang lain korang baca dalam akhbar arus perdana.

KL: Dua penunggang motosikal berkuasa tinggi terbunuh dan seorang lagi cedera parah dalam kemalangan di KM25 Lebuhraya Karak dekat Gombak, hari ini.

Kejadian dikatakan berlaku pada pukul 11.22 pagi.

Seorang penunggang rentung dijilat api motosikal yang terbakar.

Seorang lagi terlantar di jalan raya selepas dikatakan dirempuh sebuah kereta.
Nama2 mereka belum diketahui. Nanti aku update dan masukkan lagi gambar2 yg kawan aku hantar. Dengar ceritanya diaorang ni konvoi pegi sarapan pagi di Genting Sempah sebelum balik semula ke KL. Masa tu lah acciden.

Wednesday, 15 October 2014

JANGAN BIAR AKU MENJERIT MEMANGGIL NAMA MU

JANGAN BIAR AKU MENJERIT MEMANGGIL NAMA MU

AKU DI ATAS SEJADAH 

SELESAI MENGHADAP ILAHI 

DALAM TAHAJJUD AKU MENANGIS UNTUK KESEKIAN KALI

UNTUK BERDIRI LAGI TERASA AMAT BERAT

KERANA AIR MATA MASIH DI KELOPAK

KU GAGAHI JUGA UNTUK SELESAIKAN WITIR

ENTAH KENAPA DINIHARI INI

AKU TERINGAT KEPADA MU YANG JAUH BERIBU BATU

ENGKAU DI SANA DAN AKU DI SINI

PASTINYA AKU MEMANG MERINDUI MU

ENTAH BILA KAH AKAN DAPAT KU DENGAR IRAMA ITU LAGI

ENTAH BILA DAPAT KITA BERTEMU LAGI

KEMBALILAH! KERANA AKU MEMANG MERINDUI MU

BISIKKAN SUARA MANJA MU ITU KE TELINGA KU KERANA MEMANG AKU MERINDUI MU

ENGKAU YANG JAUH BERIBU BATU

JANGANLAH ENGKAU BERSEMBUNYI LAGI

JANGAN BIAR AKU MENJERIT MEMANGGIL NAMA MU


Dayan Dayak
4.07am 15/10/2014


Share It